Onze missie, doelen en ambities

Missie

Maatschappelijk en sociaal betrokken vraagstukken oplossen met vrijwilligers en leerwerktrajecten als aanvulling op professioneel vervoer. Kan het minder, slimmer, groener. Vervoer en logistieke betaalbaar gaande te houden en bijdragen aan een schonere, stillere duurzaam veilige leefomgeving. “Lean and green” in balans met onze omgeving. Ons werk is belangrijk en draagt bij aan een betere samenleving.

Doelen

 1. Maatschappelijk: Inwoners, ouderen, mindervaliden en jeugd in staat te stellen veilig en vertrouwd deel te laten nemen aan activiteiten, sociale contacten te onderhouden en isolement te doorbreken dan wel te voorkomen.
 2. Sociaal: De opstapplek voor vrijwilligers (iedereen doet mee) die actief willen zijn met vervoer en logistiek. Een 1ste stap naar een aantrekkelijk activiteit via trajecten (leerwerk) duurzame uitstroom naar een betaalde baan. Jongeren (ook zonder rijbewijs) nieuwe kansen te bieden in de logistieke sector.
 3. Duurzaam Leerwerkbedrijf: Kandidaten stimuleren, activeren, betrekken, binden en boeien. Via trajecten duurzaam uitstromen naar werk.
 4. Innovatie:  Wat kan beter geregeld worden, kan het minder, slimmer en groener. Kijken naar vervoersstromen van bestaand personenvervoer met goederenvervoer, minder voertuigen in de straat, schoner en stillere leefomgeving. Een proeftuin voor nieuwe productformules.
 5. Samenwerken: Organisaties betrekken, onze krachten te bundelen, samenwerken en duurzaam verbinden van professionals en vrijwilligers.

Ambities

Veranderingen en nieuwe toekomstige ontwikkelingen in het doelgroepenvervoer en vragen om een betere aanpak die past in dit tijdperk. De verschillende in regio werkende vervoersorganisaties zullen meer moeten gaan samenwerken en gezamenlijk kijken naar optimalisatie, efficiëntie en inzet van middelen om deze vraag op te vangen. Ook de inzet van medewerkers en aanvullend de inzet van opgeleide vrijwilligers zal toenemen. Voor ogen staat het betaalbaar in stand houden van kwalitatief en kwantitatief vervoer, verdere kwaliteitsverbetering en optimalisatie. Op het activering/ opleidingsvlak is er toenemende behoefte aan een dynamische flexibele duurzame verankering en samenwerking tussen overheidsdiensten en de diverse partijen. Wij merken dat vrijwilligers en kandidaten die zorgen voor veilig vervoer, sociale contacten, telefoonverkeer, plannen ritten, administratie en de boekhouding een steeds grotere afstand tot hedendaagse software/ werk hebben. Naast ervaring opdoen is extra training nodig om deze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. Naast activering speelt opleiden van kandidaten een steeds belangrijker rol. Er zal meer aandacht komen naar schonere en stillere voertuigen, betere benutting van middelen en het afhandelen van vervoersvragen. De verschillende vervoerders zullen meer en meer gaan samenwerken met vrijwilligers organisaties/ pakketaanbieders/ zorginstellingen/ wijkorganen voor betaalbare en duurzame productformules en activering (bovengenoemde punten). De wijze van financiering (subsidies, SROI) zijn hier aandachtspunten. Het samenwerken met partijen die nu niet voor de hand liggen zal toenemen met de wens om meer gecombineerd gebruik te maken van de mobiliteit. Het is hier noodzakelijk om centrale organen (gemeenten/ hoofdaannemers VoM/ CWR (vrijwilligers) te hebben die deze ontwikkeling gaan vormgeven. Vraagstukken die alleen door samenwerking kunnen worden aangepakt. We maken Rotterdam schoner, stiller, leuker, beter, pakken het samen aan, zijn herkenbaar en duurzaam. We maken inwoners actief, gezonder, zijn centraal herkenbaar voor zowel overheid/ gemeenten als leveranciers/ opdrachtgevers en potentiele werknemers. In een coöperatief verband, zodat we allemaal betrokken zijn. Een leerwerkbedrijf met alles onder een dak, specifiek voor vervoer en logistiek. Van activering, opleiding naar duurzame uitstroom naar betaald werk. Lean en Mean, betrokken en gezamenlijk antwoorden vinden op het creëren van kansen uitkeringsgerechtigden en nieuwe vervoersvragen.
Ben je op zoek naar leuk en afwisselend werk?
Klik hier voor onze vacatures

Onze banen

Logistiek

Wij hebben functies als:
 • callcentermedewerker
 • centralisten
 • magazijn medewerker
 • personele ondersteuning
 • planners
 • servicemedewerker koffiemachine

Transport

Wij hebben functies als:
 • chauffeur individueel
 • chauffeur groepsvervoer
 • chauffeur goederen distributie
 • fietskoerier
 • stewards

Onze leerwerkplekken

Deel 1 (activering)

Afhankelijk van de inzetbaarheid van kandidaten bieden we trajecten van 2 uur tot een volledige werkweek. Deel 1 is een traject van 12 weken. In overleg en afhankelijk van vaardigheden van kandidaten kan dit aangepast worden. Chauffeurs rijden op voertuigen met gele kentekenplaten en krijgen volgens schema instructie en opleiding (doelgroepen/ EHBO etc).

Deel 2 (opleiding chauffeurspas)

Afhankelijk van de inzetbaarheid van kandidaten bieden we trajecten van 2 uur tot een volledige werkweek. Deel 2 is een traject waarbij we voertuigen rijden met blauwe kentekenplaat. Hiervoor krijgen kandidaat chauffeurs een tijdelijke ontheffing van 4 maanden. Gedurende die tijd volgen kandidaten praktijk, theorie en BCT (Boord Computer Taxi) training/ instructie. Een deel van de training is in fase 1 meegenomen. Indien kandidaten niet slagen, vragen we opnieuw aan, tussentijds kan worden gereden op geel kenteken. Traject in deel 2 heeft in principe een baangarantie.

Instructievideo 1 – rolstoel vastzetten 1

Instructievideo 2 – rolstoel vastzetten 2

Onze vacatures

Spontaan solliciteren

Bedankt voor het vertrouwen dat je in CWR stelt! Indien je geïnteresseerd bent om bij ons aan de slag te gaan, kan je hier spontaan solliciteren. We vragen je om ons een mail te sturen met je cv en motivatiebrief. Klik hier.

Callcenter medewerkers

Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers (m/v) om ons te komen versterken als Callcenter medewerker (telefonist / centralist / planner / rooster). Meer weten? Klik hier

Chauffeurs

Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers(m/v) om ons te komen versterken als chauffeur personenvervoer. Meer weten? Klik hier

Onze projecten

De 100 van Sander
Fiets goederen Dutch Heroes

Werkwijze

Inleiding

CWR is een non-profit niet gesubsidieerde organisatie. CWR verzorgt aanvullend wijk en doelgroepenvervoer, werving/ selectie vrijwilligers, ritadministratie, planningssoftware, personele ondersteuning. Stichting Wijkbus Feijenoord (WBR) is onderdeel van CWR en ontvangt van de gemeente Rotterdam een subsidie voor wijkbus Noord en wijkbus Feijenoord. Met 9 voertuigen (waarvan enkele met rolstoelvoorziening) verzorgen wij dagelijkse wijkvervoer, WMO, WLZ, OV en goederen opdrachten. Voertuigen voldoen aan de gestelde eisen en zijn voorzien van specifieke onderdelen, waar nodig, voor de doelgroep. Rolstoelliften zijn gekeurd op veiligheid.      

Waar zijn we goed in?

Kandidaat activeren :
Kandidaat trainen:
Kandidaat naar baan:
Contacten overheid:
Contacten werkgevers :

Historie

Organisatie

CWR (Coöperatie Wijkmobiliteit Rotterdam) is ontstaan vanuit een in 2004 gestart vervoersproject (Wijkbus) in de toenmalige deelgemeente Feijenoord. Met een uit fondsen verworven bus en een kleine subsidie zijn we gestart, later is daar deelgemeente Noord bijgekomen en is een tweede bus aangeschaft. In het gebied Noord hebben wij in samenwerking met de toenmalige uitvoerder doelgroepenvervoer RMC een pilot gedaan om te bezien of het professionele vervoer in de wijken gecombineerd kon worden met wijkvervoer. Ook hebben wij projecten gedaan met RET inmiddels met 9 voertuigen, professioneel callcenter, werkzaam in de gehele regio Rijnmond en gevestigd aan de Sportlaan 75 te Rotterdam.

Leerwerk trajecten

Onze leerwerk trajecten zijn ontstaan vanuit een samenwerking indertijd met RMC en ook vanuit de gedachte dat kandidaten de bij ons opgedane ervaring zou moeten kunnen leiden tot uitstroom naar een betaalde baan. Daarom zijn wij al jaren actief met trainingen EHBO/ AED, stratenkennis (e-learning module), doelgroepen kennis (via Laurens), callcenterwerk en ook trainingen op persoonlijk vlak.

Beleid

Verwerking persoonsgegevens

Ons beleid inzake het verwerken van persoonsgegevens vindt u hier.

Gedragscode medewerkers

Onze gedragscode vindt u hier.

Samenwerkingspartners & Opdrachtgevers

Bezoek ons

Sportlaan 75
3078 WR Rotterdam
KvK 59127708

Email ons

info@cwr.nu

Volg ons

facebook

Stuur ons een bericht

Wij reageren binnen 24 uur